ثبت طراحی لوگو

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی:*
نوع طراحی:*
نوع هویت بصری:*
نوع روابط لوگو با محصول یا خدمت:*
ساختار کلی طرح لوگو*

طرح تصویری(نماد)

2 میلیون تومان
 • طراحی 2 اتد
 • 2 بار اصلاحیه رایگان
 • تحویل 3 هفته
 • ارائه فایل های Ai-PNG-JPG

طرح مونوگرام

3 میلیون تومان
 • طراحی 2 اتد
 • 3 بار اصلاحیه رایگان
 • تحویل 4 هفته
 • ارائه فایل های Ai-PNG-JPG

طرح تایپوگرافی

4 میلیون تومان
 • طراحی 3 اتد
 • 2 بار اصلاحیه رایگان
 • تحویل 3 هفته
 • ارائه فایل های Ai-PNG-JPG

طرح ترکیبی

6 میلیون تومان
 • طراحی 4 اتد
 • 3 بار اصلاحیه رایگان
 • تحویل 4 هفته
 • ارائه فایل های Ai-PNG-JPG
‫0/5 ‫(0 نظر)